top of page
skydiving-658404.jpg

Arbetsglädje

Arbeta hos oss!

Arbetsmiljö

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

AF Härnösand Byggreturer kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och
konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Uppförandekod AF Gruppen
Uppförandekod Byggföretagen

Syfte, mål och värderingar AF Gruppen

 

HMS-handboken

På AF prioriteras ett mål högre än alla andra, nämligen att alla anställda,
leverantörer och partners ska kunna gå hem varje dag helt utan skador.
För oss är detta en grundläggande värdering.

Klicka på bilden eller länken för att ladda ned handboken.
 

Visselblåsning

AF Härnösand Byggreturer ser allvarligt på missförhållanden i verksamheten. Genom att anmäla missförhållanden hjälper du AF Härnösand Byggreturer att åtgärda och förebygga dem.

Alla medarbetare och inhyrda konsulter uppmuntras att anmäla eventuella missförhållanden.

Så anmäler du missförhållanden i verksamheten.>>>

 

 

 

HMS-handboken
bottom of page